Vstřikování plastů

Strojní vybavení:     

V současné době disponujeme lisy značky Engel a Boy s uzavírací silou do 150 tun.                   

Například:​                                                                                                             

  • ​Engel ES 750 /155 HL - Victory- uzavírací síla 150t                                                                  

  • ​Engel ES 500 /90 HL-ST - uzavírací síla 110t

  • ​HS-150 - uzavírací síla 60t

  • BOY - 15 S - uzavírací síla 22t

Velikost finálního výrobku může být od 2g do 390g, v závislosti na druhu materiálu.

Periferní zařízení pro technologii vstřikování:

  • regulátory horkých vtoků

  • ​sušárny a nasavače (Piovan)

  • ​temperační zařízení (Wittmann)

 

Vyrábíme plastové výrobky produkované technologií vstřikování. Jde o nejrozšířenější technologii na výrobu plastů. Díly vzniklé vstřikováním se vyznačují vysokou tvarovou a rozměrovou přesností a dokonalou kvalitou povrchu. Výrobní náklady jsou přitom velmi nízké.

 Podstata technologie vstřikování plastů je založena na opakování jednotlivých částí výrobního cyklu. Při vstřikování dochází k roztavení zpracovávaného plastu, jeho vstříknutí do vstřikovací formy a následnému ztuhnutí v konečný výrobek, který je následně odebrán či "vyhozen" ze stroje. 

Výhody technologie vstřikování plastů shrnuté v kostce - při produkci plastových dílů díky technologii vstřikování plastů cena výroby klesá, zatímco produktivita je vyšší a výsledná kvalita na nejvyšší úrovni.

Zpracovávané materiály

PP, PS, ABS, SAN , PMMA, PA6, PC, materiály s plnidly, další dle požadavku zákazníka

Kontrola kvality

Jedním z pilířů naší společnosti je udržování nastaveného vysokého standardu kvality. To zajišťujeme jednak pravidelnou kontrolou a údržbou strojů, tak i pravidelným školením obsluhujícího personálu. Důraz klademe především na nezávislou výrobní a výstupní kontrolu.